ՉՈՐ ԿԱԹԻ ԵՎ ԿԱՐԱԳԻ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

2009թ. կառուցվեց և շահագործման հանձնվեց չոր կաթի և կարագի արտադրության գործարանը: Արտադրամասերում տեղադրված են նորագույն իտալական սարքավորումներ, որոնք թույլ են տալիս թողարկել կայուն որակով արտադրանք և վերամշակել օրական ավելի քան 100 տոննա կաթ ամռան ընթացքում:

 

Չոր կաթի ստացման փուլերն են`

 

1-ին փուլԱրտադրության առաջին փուլը կաթի նորմալացումն  է, պաստերացումն ու խտացումը:

 

Կաթի խտացումն ու չորացումն  ապահովող արտադրության գերհզոր  հոսքագծերն աշխատում են ավտոմատ կառավարմամբ, փակ համակարգով, լիարժեք  հիգենիկ պայմաններում:

 

2-րդ փուլ: Երկրորդ փուլը խտացրած կաթի չորացումն է:

 

Այն իրականացվում է փոշեցրման մեթոդի կիրառմամբ: Չորացնող տեղակայանքի հզորությունը կազմում է ժամում 550 կգ չոր կաթ:

 

 

3-րդ փուլ: Չորացումից հետո կաթը մաղում են և սառեցնում:

 

Սարքավորման նշանակալի առավելությունն այն է, որ հնարավոր է դառնում խտացման գործընթացը կատարել ցածր ջերմաստիճանում, պահպանելով կաթի մեջ առկա վիտամիններն ու օգտակար նյութերը: «Մարիաննա»-ն արտադրում է բնական չոր կաթ, ինչը լիարժեք  սնունդ է և արժեքավոր հումք տարբեր մթերքներ պատրաստելու համար: Պատրաստի արտադրանքը փաթեթավորվում է 25 կգ-ոց պարկերում:

Բարձրորակ արտադրանքի թողարկումը ոչ միայն ժամանակակից սարքավորումների և տեխնոլոգիաների կիրառման, այլ նաև բարձրակարգ մասնագետների աշխատանքի արդյունք է: 

 

Պանրի արտադրութուն

«Մարիաննան» արտադրում է պանիրների լայն տեսականի:

Պանրի արտադրության գործընթացում որոշիչ գործոններն են վերամշակվող կաթի ֆիզիկական հատկությունները, քիմիական կազմը և մանրէաբանական ցուցանիշները: Սրանք այն հիմնական գործոններն են, որոնցով պայմանավորվում է կաթի պանրապիտանիությունը, այսինքն նրա մակարդվածք առաջացնելու ունակությունը:

Կիրառելով պանրի արտադրության զանազան տեխնոլոգիական սխեմաներ` մենք հնարավորություն ունենք ստանալու օրգանոլեպտիկ ցուցանիշներով և քիմիական բաղադրությամբ տարատեսակ պանիրներ: Պանրի արտադրության տեխնոլոգիան կազմված է հետևյալ փուլերից` կաթի ընդունում, կեղտամաքրում, նորմալացում, պաստերացում, պաղեցում, մերանի ավելացում, շրդանաֆերմենտի ավելացում, մակարդվածքի ստացում, մակարդվածքի կտրատում, շիճուկի մասնակի հեռացում, երկրորդ տաքացում, հատիկադրում, պանրազանգվածի ձևավորում, պանրի աղում աղաջրում, պանրի փաթեթավորում, պանրի հասունացում, իրացում:

Յուրաքանչյուր տեսակի պանիր ունի իր մշակման ու հասունացման եղանակը, որի նպատակն է օժանդակել ցանկալի միկրոֆլորայի զարգացմանը: Կոնկրետ պանրի տեսակին բնորոշ համը, հոտն ու տեսքը ապահովելու համար արտադրամասում ստեղծված են բոլոր անհրաժեշտ պայմանները և տեղադրված են համապատասխան սարքավորումներ:

Անարատ եվ կաթնաթթվային արտադրանքի արտադրություն

Հայաստանում շատ զարգացած է անարատ և կաթնաթթվային մթերքների սպառման կուլտուրան: Յուրաքանչյուր ոք գիտի, որ կաթը, մածունը, յոգուրտը օգտակար են մարսողությանը և դիմադրողականության բարձրացմանը, դրա համար էլ այդ ապրանքների պահանջարկը Հայաստանում միշտ բարձր կլինի:

Գոյություն ունեն կաթնաթթվային արտադրանքի հետևյալ տեսակները`
  • հեղուկ և կիսահեղուկ ստրուկտուրայով (կեֆիր, յոգուրտ, թան, մածուն),
  • սպիտակուցի բարձր պարունակությամբ (կաթնաշոռ),
  • յուղի բարձր պարունակությամբ (թթվասեր):


Կաթնաթթվային արտադրանքի արտադրությունը հիմնվում է կաթի խմորման պրոցեսի վրա` կաթնաթթվային մանրէների ազդեցության տակ: Գործնականում պատրաստման յուրաքանչյուր փուլ նույնն է կաթնաթթվային մթերքների բոլոր տեսակների համար: Առաջին փուլը կաթի ընդունումը, նախապատրաստումն ու կեղտամաքրումն է:


Այնուհետև կաթն անցնում է նորմալացվում է ըստ յուղի զանգվածային մասի: Յուղային մնացորդների բացառման և համասեռ բաղադրության ապահովման համար կաթը հոմոգենիզացվում է: Հաջորդ փուլը պաստերիզացումն է, որը կատարվում է 85°C- 90°C աստիճան ջերմաստիճանում: Այս գործողության ժամանակ ստեղծվում է բարենպաստ միջավայր կաթնաթթվային մանրէների համար: Սառեցումից հետո կաթին ավելացվում է մակարդ` թերմոֆիլային կամ մեզոֆիլային կաթնաթթվային մանրէներից, բիֆիդոմանրէներից:


Այնուհետև տեղի է ունենում թթվեցման պրոցես, որի ընթացքում հումքը տեղադրվում է մեծ ռեզերվուարում, իսկ հասունացումից հետո կշռաբաշխվում է տարաների մեջ: Եզրափակիչ փուլը որակի վերահսկումն է, տարայի ապրանքանշումը և ուղարկումը պահպանման կամ խանութներ:

Բարձր որակի և անվտանգության պահպանման ապահովման գլխավոր դերը պատկանում է արտադրական լաբորատորիային: Շնորհիվ որակի կառավարման համակարգի ներդրման և մթերքների անվտանգության ISO 22000 ստանդարտի, ընկերությունը երաշխավորում է որակը և անվտանգությունը թողարկվող արտադրանքի ողջ ապրանքաշարի համար՝  հումքից մինչև վերջնական սպառող:

 

Արտադրական լաբորատորիան կազմված է 3 ստորաբաժանումներից՝ ֆիզիկա-քիմիական, մանրէաբանական և կաթի (հումքի) ընդունման:

 

Լաբորատորիան զինված է որակավորված անձնակազմով և ժամանակակից սարքավորումներով՝ իրականացնելու որակի կառավարում տեխնոլոգիական գործընթացի բոլոր փուլերում:

 

Հումքի խիստ հսկողությունը բացառում է անորակ, ստանդարտներին չհամապատասխանող  կաթի ընդունումը: Մանրէաբանական լաբորատորիայում մասնագետների կողմից իրականացվում է հումքի, պատրաստի մթերքի և արտաքին միջավայրի տարրերի՝ խմելու ջրի, օդի, սարքերի, սանիտարահիգենիկ հսկողություն:  Ֆիզիկա-քիմիական լաբորատորիայում իրականացվում է հումքի և պատրաստի արտադրանքի ֆիզիկա-քիմիական կարևոր ցուցանիշների չափագրում՝ տեխնոլոգիական ողջ գործընթացում: Լաբորատորիայում պահվում են բոլոր մթերքների հսկողության նմուշները մինչև պահպանման ժամկետի վարտը:

 

Գործունեության 18 տարիների ընթացքում «Դուստր Մարիաննա» ընկերությունը ձեռք է բերել հարուստ մասնագիտական փորձ  և  արտադրական ավանդույթներ:

 

«Դուստր Մարիաննա» ընկերությունը մոտ 5000 ֆերմերային տնտեսություններից հավաքում է որակյալ կաթ, տեղափոխում  և  վերամշակում: 

 

Հանրապետության բարձր, լեռնային կաթնառատ շրջաններում  տեղակայված սեփական մթերման  կայաններից հումքը  հասնում է գործարան հատուկ սառնախցիկներով հագեցած մեքենաներով՝ ապահովելով նախնական  վերամշակում  անցած կաթի անվնաս  տեղափոխումը: Գործարան  բերվող կաթի յուրաքանչյուր խմբաքանակից  վերցվում է միջին նմուշ, ենթարկվում լաբորատոր  հետազոտման, որից հետո կաթը փակ համակարգով  տեղափոխվում է ապարատային  տեղամաս և անցնում ջերմամեխանիկական մշակում՝ կեղտամաքրվում է, պաստերացվում և պաղեցվում: